Felhívás

A BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020 ÉVI BENYÚJTÁSÁRA

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2020.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára:
– „A” típusú pályázati kiírás
– „B” típusú pályázati kiírás
– Jövedelemnyilatkozat (5. melléklet)

A pályázónak a pályázatbeadáshoz regisztrálnia kell a kiírásban meghatározott
EPER-Bursa rendszerben, a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx internetes
címen. Aki már rendelkezik regisztrációval, a meglévő felhasználónévvel és kóddal
tud belépni a rendszerbe. Ezt követően a pályázónak a pályázati űrlapot nem papír
alapon kell kitölteni, hanem először elektronikusan szükséges rögzíteni a személyes
és a pályázati adatait az EPER-Bursa rendszerben, majd onnan kell kinyomtatni a
kitöltött pályázati űrlapot, és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt kell
benyújtani az önkormányzathoz.
A pályázati kiírás tartalmazza a regisztráció és az adatfeltöltés részleteit, valamint a
részletes pályázati feltételeket.

A pályázatok beadási határideje: 2019. november 5.

5_palyazati_kiiras_A-Pályázat_2020

6_palyazati_kiiras_B-Pályázat_2020-1

Bursa_jövedelem_nyilatkozat_5. melléklet