Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Óvodánk 2022/23-as nevelési évben adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsődét érdemesnek ítélte           „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

A bázisintézmény, olyan megyei, járási, esetleg országos szinten elismert és szakmai hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező nevelési-oktatási intézmény, amely alkalmas az adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, amelyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Kapcsolattartó:

Kanyóné Móré Abigél intézményvezető

Telefon:06-70/330-6024
Email:abigel7474@gmail.com