Orvosi szolgálati lakás felújítása Porcsalma településen

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának b) pontjában szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Porcsalma Nagyközség Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.05.16 18:12:41 időpontban nyújtott be 3285203988 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3285203988 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3319348375
A projekt címe: „Orvosi szolgálati lakás felújítása Porcsalma településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 7.073.600,- Ft, azaz hétmillió-hetvenháromezer-hatszáz forint.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.10.21.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.11.09.

A beruházási a Porcsalma Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, 4761 Porcsalma, Bem utca. 3-5. szám alatti, hrsz.: 636 ingatlanon található orvosi szolgálati lakás felújítását tartalmazta.
Az ingatlanon a pályázó a meglévő orvosi rendelőhöz kapcsolódó szolgálati lakást tetőszerkezetét újította fel és korszerűsítette az elavult szerkezeteket.
Az épület alapozása hagyományos falazott vagy csömöszölt beton sávalap. A teherhordó falszerkezetek 38 cm vastag falazott kerámiából készültek. Födéme alul felül borított gerendás fa födém. A fedélszerkezet fából készült kétállószékes szerkezetű, nyeregtetős tetőidommal, kerámia tetőfedéssel.
Az épületen a tetőszerkezet teljes cseréje történt. A tetőszerkezet visszabontásával, a meglévő gerendás fa födém tetejére/közé új vasbeton koszorú készült, amelyre két állószékes hagyományos fa tetőszerkezet készült az utcai szárnnyal megegyező anyaghasználattal. A tetőszerkezet teljes mértékben a jelenlegivel megegyező kubatúrában készült. A tetőszerkezet új vízelvezető csatornával készült.
Elszámolásra került továbbá a tervezés, a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment, illetve a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítása.
A beruházás a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását segíti, amely épületet háziorvosi közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsátja a közfeladat betöltése idejéig. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az önkormányzat célja a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése. A fejlesztést a háziorvosi szolgálati lakás felújításának vonatkozásában az ingatlan elavult műszaki állapota, a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba áramló népességmozgás ösztönzése és támogatása indokolja. A projekt keretében környezettudatossági intézkedések is történnek. A tervezett beruházás az MFP jelen pályázati kiírásához való viszonyát tekintve teljes szinergiában van.