Ravatalozó épület felújítása

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának b) pontjában szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Porcsalma Nagyközség Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.05.07 15:39:28 időpontban nyújtott be 3283037918 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3283037918 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3335057264
A projekt címe: „Ravatalozó épület felújítása”.
A vissza nem térítendő támogatás összege 21.803.978,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.12.20.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.12.22.

Az ingatlanon Porcsalma Nagyközség Önkormányzata a meglévő ravatalozó épületet újította fel és korszerűsítette, amelynek célja, hogy megjelenésében és műszaki tartalmában megfeleljen a jelen kor elvárásainak. Továbbá urnafal kialakítása történt. Az épület előtt akadálymentes rámpa került kialakításra. Az épületen leginkább külső felújítások voltak tervezettek, amelyek között a tetőhéjazat, bádogos munkákkal, a külső nyílászárók cseréje, valamint a homlokzat festése történt meg. A meglévő előtető befoglaló méretében teljes cserére került fa szerkezetből, amely tetőszerkezete korcolt fémlemez fedéssel történt, alulról látható hajópadló borítással. Ehhez tartozván az előlépcső új térburkolatot kapott, amely az előtető oszlopkialakítása miatt is sérült. Ehhez a meglévő előlépcső felbontásra került. A belső térben a szolgálati wc, zuhanyzó, illetve a közforgalmú wc blokk felújításra került. A ravatalozó nagy hiányossága volt, hogy a temetések alkalmával urnás temetések elvégzésére nem volt lehetőség, ezért igényként a ravatalozó bővítése urnafallal szükségessé vált, mely közvetlenül kapcsolódik a meglévő épülethez.

A fejlesztést a ravatalozó épület felújításának vonatkozásában, terület rossz műszaki állapota, a fiatalkorúak és idősek magas száma, a temető szolgáltatásainak minden évszakban történő igénybevételi lehetőségének minőségének javítása, a település népességmegtartó erejének növelése indokolta. A falu temetőjének infrastruktúrája nagyon leromlott állapotban volt. A kihasználtság tekintetében elmondható, hogy nem csak a különböző kegyeleti rendezvények látogatói, hanem közvetve a település teljes lakossága igénybe veszi a temető által nyújtott szolgáltatásokat. A ravatalozó épülete nem felelt meg a kor követelményeinek. A fejlesztés legfőbb indoka, hogy az épület megfeleljen a funkciója által meghatározott céloknak, illeszkedjen a településképbe, alkalmas legyen a hit, a társadalmi együttélés erősítése, a kultúra terjesztése terén mind többet nyújtson Porcsalma és a környező települések lakosainak. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A Magyar Falu Program és a település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az önkormányzat célja a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése.