„Szolgálati lakások felújítása Porcsalma településen” – MFP-ÖTIK/2021 – pályázat

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának b) pontjában szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Porcsalma Nagyközség Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.05.16 20:39:18 időpontban nyújtott be 3285226743 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3285226743 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3296115481
A projekt címe: „Szolgálati lakások felújítása Porcsalma településen”.
A vissza nem térítendő támogatás összege 23.223.652,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.07.20.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.08.02.

Projekt helyszín: Magyarország, Porcsalma
Megvalósítási hely sorszáma: 01
Település: Porcsalma
Közterület neve: Rákóczi
Közterület típusa: utca
Házszám: 6.
Helyrajzi szám: 983/2
Megvalósítás helye: Belterület

Megvalósítási hely sorszáma: 02
Település: Porcsalma
Közterület neve: Szabadság
Közterület típusa: tér
Házszám: 24. A.-B.-C.-D.-E.-F.
Helyrajzi szám: 199
Megvalósítás helye: Belterület

A projekt során Porcsalma Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, 7 db szolgálati lakás épületének felújítási, átalakítási munkálatai történtek. Az épületek korábban is szolgálati lakás funkciót láttak el, mely funkciók a felújítás után is megmaradtak.

A 4761 Porcsalma, Rákóczi Ferenc utca 6. szám alatti hrsz.: 983/1 ingatlanon lévő szolgálati lakás fejlesztései:
- Homlokzati nyílászáró csere
- Fürdőszoba felújítás
- Központi fűtés kiépítése
Az épület homlokzati nyílászárói cserére kerültek. A belső térben a meglévő gázkonvektorok helyett központi kondenzációs gázfűtés került kialakításra, amely egyben a melegvíz ellátást is biztosítja. A fürdőszoba felújításra került.

A 4761 Porcsalma, Szabadság tér 24. szám alatti hrsz.: 199 ingatlanon lévő szolgálati lakások (A, B, C, D, E, F) fejlesztései:
- Fürdőszoba felújítás /minden lakás/
- Fűtés korszerűsítés /minden lakás/
Az épületben a fejlesztések a fűtés korszerűsítésre és a fürdőszobák felújítására koncentrálódtak, mint az épület legelhanyagoltabb részei. Minden lakás gépészeti helyiségében új kondenzációs gázkazán került, amely a melegvizet is szolgáltatja. A radiátorok rozsdásodása miatt azok is cserélésre kerültek.

A beruházás a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felújítását, átalakítását segíti, amely épületeket különböző közfeladatot ellátó személyek számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsátja a közfeladat betöltése idejéig. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az önkormányzat célja a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése. A fejlesztést a szolgálati lakások felújításának vonatkozásában az ingatlanok elavult műszaki állapota, a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba áramló népességmozgás ösztönzése és támogatása indokolja. A projekt keretében környezettudatossági célból energiahatékonysági intézkedések is történtek.