EFOP-3.3.2 – Porcsalma a köznevelés eredményességéért

Projekt információk

A kedvezményezett neve: Porcsalma Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: „Porcsalma a köznevelés eredményességéért”

Támogatás összege: 24.872.762 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A projektbe 6 köznevelési intézmény lett bevonva, Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola, Porcsalmai Kiss Áron Általános Iskola, Porcsalma Napközi Otthonos Óvoda, Németh Lili Általános Iskola-Ököritófülpös,Dr. Antall József Általános Iskola,-Pátyod,Tyukodi Általános Iskola melyből 5 db általános iskola és 1 db óvoda. Ezekkel az intézményekkel aláírt együttműködési megállapodás jött létre, melynek alapján 8 féle tevékenységi terület valósult meg.

Havi szakkör keretében angol olvasóklub 15 alkalommal 10 tanulóbevonásával, 1 Rubik kockaszakkör 48 alkalommal.

Foglalkozás sorozat keretében 6 bábkészítés, bábozás 5 alkalom/félév/intézmény összesen 90 alkalom, fogllakozásokra bevont tanulók száma intézményenként 10-10 fő összesen 60 fő, melyből  18 fő hátrányos helyzetű.

Kulturális óra keretében 2 intézményben 1-1 könyvtári rendhagyó óra tevékenység valósult meg 5 alkalom/félév összesen 30 alkalom 20-20 tanuló összesen 40 tanuló bevonásával, ebből 12 fő hátrányos helyzetű.

fejlesztő kiscsoport keretében 5 intézményben Játékkuckó foglalkozás tevékenység valósult meg 20-20 alkalom/ félév összesen 300 alkalom 20-20 tanuló bevonásával összesen 100 fő ebből 30 hátrányos helyzetű

Művészeti csoport keretében 2 intézményben 1 mazsorett tánc csoport 15 alkalom/félév összesen 45 alkalom 10 bevont tanulóval ebből 3 hátrányos helyzetű, 1 ének és hangszeres csoport 15 alkalom/félév összesen 45 alkalom 10 tanuló bevonásával ebből 3 hátrányos helyzetű.

Tábor tevékenység keretében Hagyományőrző tábor 2 alkalom/félév/ 2 intézmény 40 tanuló bevonásával összesen 6 alkalom/2 intézmény, 12 tanuló hátrányos helyzetű.

Tábor keretében 2 művészeti alkotó tábor/félév/2 intézmény összesen 6 alkalom/2 intézmény 47 tanuló bevonásával 16 fő hátrányos helyzetű.

Témahét, témanap keretében 4 témahét/félév/4 intézmény, összesen 12 alkalom/4 intézmény 240 résztvevővel 72 fő hátrányos helyzetű.

Versenyek, vetélkedők keretében 8 sportverseny/félév/ 4 intézmény összesen 24 alkalom, 230 résztvevővel 69 fő hátrányos helyzetű, 4 szavalóverseny/félév/2 intézmény összesen 12 alkalom 60 résztvevővel 18 fő hátrányos helyzetű. 2 jelesnapi vetélkedő/félév / 1 intézmény összesen 6 alkalom 20 résztvevővel 6 fő hátrányos helyzetű. 2 tematikus vetélkedő/félév/1 intézmény összesen 6 alkalom 80 fő részvételével 24 fő hátrányos helyzetű. 2 tréfás népi vetélkedő/félév/1 intézmény összesen 6 alkalom 80 fő részvételével 24 fő hátrányos helyzetű.

A projekt megvalósításában 1 projektmenedzser, egy pénzügyi vezető és  1szakmai vezető mellett intézményenként egy-egy intézményi koordinátor vett részt. A tevékenységek megvalósításához kézműves anyagokat, sporteszközöket, irodaszerek beszerzésére került sor. Kisértékű eszközök beszerzésével a könyvtár bútorzatát, szabadidő eltöltését támogató és dokumentációs tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése is megvalósult.

A projekt befejezési dátuma: 2019.07.31.

A pályázat kódja: EFOP-3.3.2-16-2016-00166