Óvodai játszóudvar felújítása Porcsalmán

A Magyar Falu Program 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaudvar című, MFP-OUF/2019 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Porcsalma Nagyközség Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2019.09.10 21:13:45 időpontban nyújtott be 3021328357 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3021328357 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt címe: „Óvodai játszóudvar felújítása Porcsalmán”.
A vissza nem térítendő támogatás összege 4.955.990,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.11.12.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.11.11.
A település óvodájának játszóudvarán lévő játékok, esésvédelme jelenleg homokkal megoldott volt, mely a mai kor színvonalának, nem felel meg teljes mértékben, a homokot folyamatosan pótolni kellett, mivel a gyerekek kijárják, az eső és erős szél elhordta. Ezért az Önkormányzat a projekt keretében a játékok körül szakszerűen kialakított esésvédő gumiburkolat építését valósította meg. A beruházás helye: 4761 Porcsalma, Szabadság tér 32., 195 hrsz-ú óvoda játszóudvara. A beruházás célja, hogy a játszóudvaron található játékok, maximális biztonsággal használhatóak legyenek. A beruházás keretében összesen 151 m2, 4 cm-es, vasalt betonaljzatra ragasztott gumilap burkolat készült.