Tájékoztató téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fűtési célú árkompenzációra jogosultak számára nyújtott 12.000,- Ft összegű téli rezsicsökkentési támogatás teljes körű végrehajtása érdekében a Kormány, az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában elrendelte a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülő vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatását. Csak azok a háztartások érintettek a mostani rezsicsökkentésben, amelyek gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek! Akinek az ingatlanába tehát a gáz be van kötve, nem jogosult a támogatásra, még akkor sem, ha a gáz helyett más fűtőanyagot használ (Fa, szén, PB gáz stb). Ugyancsak nem jogosultak a támogatásra a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások!

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Fontos tudnivaló, hogy a támogatás természetben történik és nem készpénzben, továbbá a támogatás nem tartalmazza az egyéb költségeket, így pl. fa feldarabolása, fűtőanyag szállítási költsége, tehát ezekről a támogatottnak magának kell majd gondoskodnia!

Az elrendelt intézkedés nyomán igényfelmérést kell végezni, melynek keretében a háztartásoknak szükséges nyilatkozniuk arra vonatkozóan, hogy korábban nem részesültek a 12.000,- Ft összegű juttatásban és a háztartás által használt fűtőanyag formájáról.

A támogatást egy központilag elrendelt „Igénybejelentő nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványon lehet igényelni és azt a hivatal részére legkésőbb 2018. október 15. napjáig kell visszajuttatni. Ezen határidőt követően igénybejelentés nem fogadható be.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást von maga után.

Az „Igénybejelentő nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványhoz hozzájuthat személyesen az önkormányzat Hivatalának Ügyfélszolgálatán, illetve közvetlenül elérhető a település honlapján (www.porcsalma.hu) az alábbi linkre kattintva:

Igénybejelentő nyilatkozat (Kattintson a letöltéshez)

Kanyó Imre

polgármester