Pályázat bérlakások bérleti jogának megszerzésére

H i r d e t m é n y

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 255/2021.(XI.16.) önkormányzati határozat alapján 2021. november 17. és 2021. november 24. napja között pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások bérleti jogának elnyerésére.

A bérbe vehető lakások: 

 

Ingatlan címe Hrsz. lakás alapterülete m2 Helyiségek típusa (hasznos alapterület)
4761 Porcsalma, Vasvári Pál utca 1.  Porcsalma 837 39,57 1 szoba, 1 konyha-nappali, 1 fürdőszoba, 1 előtér
4761 Porcsalma, Dózsa György köz 2.  Porcsalma 98 86,51 3 szoba, 1 konyha-étkező, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 előtér, 2 tároló
4761 Porcsalma, Kossuth Lajos utca 13. Porcsalma 22 62,28 2 szoba, 1 konyha-nappali, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 előtér
4761 Porcsalma, Bethlen Gábor utca 10. Porcsalma 987/1 50,59 3 szoba, 1 konyha-étkező, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 közlekedő, 1 előszoba
4761 Porcsalma, Bethlen Gábor utca 12. Porcsalma 987/2 61,86 2 szoba, 1 konyha-nappali, 1 fürdőszoba, 1 közlekedő, 1 előtér
4761 Porcsalma, Béke utca 2. Porcsalma 126 69,82 3 szoba, 1 konyha-étkező, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 közlekedő, 1 előtér

A nyertes pályázó határozatlan idejű lakásbérleti szerződést köthet az általa elnyert lakásra.

 

  1. A pályázaton való részvétel általános feltételei:

 

Sor-szám Pályázati feltételek
1.  Kizárólag nagykorú személy pályázhat.
2. Aki részt vett az EFOP 2.4.1-16-2017-00103 azonosítószámú projektben és Egyéni Fejlesztési tervvel rendelkezik, és továbbra is vállalja az együttműködést.
3.  Akinek 6 hónapot meghaladó közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozása, valamint önkormányzati adótartozása nincs. (Nyilatkozata szerint, de a pályáztató ellenőrizheti.)
4.  Az elmúlt öt évben rendelkezett munkaviszonnyal. (közfoglalkoztatotti jogviszony, köztisztviselői jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, de nem tartozik ide az alkalmi munkavállalás)
5. A jelenleg lakott lakás környezete rendezett, és konyhakertet művelt. (A szociális munkások nyilatkozata alapján.) 
6. Vállalja a bérleti díj, és a közüzemi számlák rendszeres megfizetését.
7. A pályázó és házastársa/élettársa ellen jelenleg nem folyik büntetőeljárás.
8.  A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát és a benne szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálói, valamint a döntés-előkészítés során eljárók a pályázat elbírálásához szükséges mértékben megismerjék.

 

  1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
  2. a) a pályázott lakás címét, 
  3. b) a pályázó nevét, személyes azonosító adatait, családi állapotát, foglalkozását/egyéb szociális helyzetét, munkahelyét, állandó bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, a pályázó házastársának/élettársának az előzőekben felsorolt adatait, a lakásba a bérlőn kívül költözők számát, nevét, születési idejét, rokonsági fokát, vagy rokonság hiányában a leendő bérlőhöz fűződő kapcsolatát, a pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmi viszonyait, a pályázó jelenlegi lakáskörülményeit,
  4. c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik kizáró feltételek alá, illetve megfelel a  bérbeadás feltételeinek,
  5. d) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
  6. e) a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feltétel elfogadását, illetve külön a szükséges nyilatkozatok megtételét.


A bérleti díj mértéke 150.-Ft/m2/hó. A Képviselő-testület jogosult a bérleti díj mértékét bármikor felülvizsgálni, először egy év elteltével, de legkorábban 2023. január 1. napjától módosítani. 

 

  1. Nem létesíthető szociális bérlet azzal, illetve pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, ha a pályázó:

– Pályázatát nem a felhívásban megjelölt határidőn belül adta be;

– Pályázata hiányos a szükséges adatok vagy a kötelezően csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében;

– Pályázatában valótlan adatot közöl;

– Nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 24. 16.00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal 4761. Porcsalma, Szabadság tér 11. 

A pályázat elbírálásának határideje 2021. november 25. 

Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidőn belül van helye.

 

A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A nyertes pályázók a lakásba haladéktalanul, de lehetőleg 2021. november 30. napjáig kötelesek beköltözni, és ott lakóhelyet létesíteni.