Óvoda épület bővítése Porcsalma településen

A Magyar Falu Program 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodafejlesztés című, MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Porcsalma Nagyközség Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2019.08.20 03:03:51 időpontban nyújtott be 3018502540 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3018502540 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt címe: „Óvoda épület bővítése Porcsalma településen”.
A vissza nem térítendő támogatás összege 99.947.500,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.12.16.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.06.16.
A projekt során Porcsalma Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, 4761 Porcsalma, Szabadság tér 32 sz. hrsz: 195. alatt, meglévő, működő óvoda épület bővítése történt. A bővítményben helyet kapott 2 db új csoportszoba közös gyerekmosdóval, közös öltözővel, terasszal, továbbá 1 db tornaszoba sportszertárral.
A projekt keretében már működő óvoda épület bővítése történt a fent leírtak szerint, melynek közvetlen célja a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában jelentkezőjelentős területi hátrányok csökkentése, a leghátrányosabb helyzetű térségekben családok segítése, melyek illeszkednek a felhívás céljaihoz. A projekt az óvodai szolgáltatások minőségének fejlesztése által a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését is szolgálja. További cél a családok segítése, különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A beruházás szakmai eredménye az óvodai élet színvonalának emelkedése, a gyermekek életminőségének javítása. A szakmai munka színvonalának emelése, az új nevelési eljárások, fejlesztések megismerése, amely által hatékonyabban folytatható a nevelői munka. A fejlesztés is hatékonyabb lesz. Az óvoda bővítése komplex akadálymentesítéssel, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel épült. A használati meleg víz termelés besegítésére 2 db napkollektor lett telepítve.