Hírdetmény! A „külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat

Tisztelt Földtulajdonosok/Földhasználók!

Várhatóan 2021. év tavaszán kiírásra kerül a „külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat, amely önkormányzatok részére biztosít lehetőséget a közigazgatási határain belül eső földutak stabilizálására, vagy szilárd burkolatúvá alakítására.

Földtulajdonosi kezdeményezésre, polgármesterként a képviselő testület hatáskörében eljárva Önkormányzatunk vállalta a fenti pályázatban való részvételt, amennyiben az érintett földtulajdonosok/földhasználók vállalják a pályázat előkészítésének (geodéziai felmérés, tervezés, hatósági díjak, pályázat készítés) költségeit, illetve a pályázat megnyerése esetén a támogatáson felüli önrész biztosítását.

A fentiek értelmében kérünk minden Porcsalma Nagyközség közigazgatási határain belül földtulajdonnal/földhasználattal rendelkező gazdálkodót, hogy 2021. február 12-ig jelezze önerő biztosítására vonatkozó szándékát annak megjelölésével, hogy melyik külterületi útszakaszra vonatkozik vállalása. Az egyes útszakaszokra vonatkozó előkészítési költség előleg összege 1.500.000 Ft, amely összeg nyertes pályázat esetén a vállalt önerőből levonásra kerül. Kérjük az érintetteket, hogy útszakaszonként egyeztessenek az előkészítési költség előleg szétosztásának és vállalásának módjáról.

Kérjük az érintetteket, hogy az előkészítési költség előleget egy összegben Porcsalma Nagyközség 11600006-00000000-75447326 számú számlájára átutalással, vagy pénztárába történő befizetéssel „Külterületi út fejlesztése ……hrsz” közleménnyel teljesítsék 2021. február16-ig.

További információ a fejlesztéssel-előkészítéssel kapcsolatban, az erre a célra létrehozott munkacsoporttól  kérhető:

Csató Csaba +36 20 3690352, Kádas Gyula +36 70 413-3489, Nagy Zoltán +36 70 776-3798,

Papp József +36 30 2051940, ifj. Kopasz Ottó +36 30 616-4331

Pályázat: A korábbiakban hasonló jogcímen elérhető pályázatok összege 100 millió Ft, támogatási intenzitása 95 % volt, azaz az önerő mértéke a teljes beruházási költség 5 %. A korábbi pályázatokban a támogatás a megvalósulást követően volt lehívható, 50 %-os támogatási előleg lehívásának lehetőségével. A támogatásból, három útszakasz esetén kb. 500 m hosszú, 4 m széles szilárd burkolatú út készülhet el.

Előkészítési költség előleg: Pályázat csak engedélyes tervek elkészültét követően adható be, így a tervezés, geodéziai felmérés, hatósági engedélyezési díjak, pályázat elkészítés költségei a pályázat benyújtását megelőzően jelentkeznek, mely költségeket akkor is meg kell fizetni, ha a pályázat nem nyer.

Önerő: A pályázat kiírását követően pontosítható az önerő mértéke. Az önerő megfizetése az engedélyezett tervek birtokában, a kiviteli tervek elkészítését és a nyertes kivitelezési ajánlat elfogadását követően esedékes az azt vállalók számára.

Pályázandó útszakasz: Az aláírt önerő nyilatkozatokban a földtulajdonos/földhasználó megjelöli azon helyrajzi számmal azonosítható önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utat-útszakaszt, amelyre a nyilatkozata vonatkozik. Az előkészítési előleget egy összegben az egyes utak-útszakaszonként érintett gazdák önszerveződésben biztosítsák és fizessék be egy összegben a fent megjelölt határidőig és módon. Azon útszakaszra, amelynek előkészítési előlege teljes összegben nem érkezik be a határidőig nem készül terv. Az ilyen útszakaszokra vonatkozó önerő nyilatkozatokat a gazdák visszavonhatják.

Műszaki megoldás: A tervezést megelőző geodéziai felmérések alapján szűkíthető azon műszaki megoldások köre, amelyeket a pályázatnál számításba lehet venni. A pályázat csak szabvány szerinti útépítési megoldásokat támogat. Az egyes utak-útszakaszok tekintetében az alkalmazandó szabvány szerinti műszaki-kivitelezési lehetőségek közül, az előkészítési előleg megfizetésében részt vállaló gazdálkodók közösen hoznak döntést egyszerű többséggel.

Porcsalma, 2021. február 3.

 

Kanyó Imre

polgármester

 

Földtulajdonosi Nyilatkozat Letöltése