Álláspályázat – igazgatási ügyintéző

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 61243 

Intézményi iktatószám: KÖH/1441-3/2024 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében 

Igazgatási ügyintéző 

Munkakör/feladatkör betöltésére. 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Ellátja az iktatási, iratkezelési és selejtezési  feladatokat. Előkészíti a képviselő-testületi ülések anyagát és végzi a jegyzőkönyv vezetéssel  kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a szociális és és gyermekvédelmi törvény, valamint az  önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó feladatokat. Tevékenységi körébe tartozik az  ügyviteli, titkársági, postázási feladatok végzése. Központi Statisztikai Hivatallal való  együttműködés, statisztikai adatok gyűjtése, vezetése, rögzítése.  

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Szakigazgatási Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.) 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20 óra,  részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás 

Munkavégzés helye: Pátyod 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal  4761 Porcsalma, Szabadság tér 11.  

Tel: 06-44-376-101  

Pályázatok benyújtása az alábbi módokon!  

E-mail cím: polghiv@porcsalma.hu 

Posta cím: 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. 

(Kérjük a borítékra rá írni, hogy "Álláspályázat") 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet  honlap címe stb.): Közszolgálati jogviszony létesítésére három hónap kikötése mellett kerül sor.  A pályázatokról a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt a polgármester  egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján  alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.  

Feltételek, Előnyök 

Pályázati feltételek: 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

- Büntetlen előélet

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 61243 

Intézményi iktatószám: KÖH/1441-3/2024 

- Cselekvőképesség 

- Magyar állampolgárság 

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása 

Elvárt végzettség/képesítés: 

- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés  felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú  szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,  Egyéb végzettség, Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet  9. pontja szerinti feladatkörhöz kapcsolódó II. besorolás 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: 

- Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9.  pontja szerinti feladatkörhöz kapcsolódó II. besorolási osztályban elvárt képesítés, 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

- Felhasználói szintű Levelező rendszerek  

- Felhasználói szintű internetes alkalmazások 

Járművezetői engedély kategória:

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B Egyéb pályázati előnyök: 

- Szakmai tapasztalat 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák: 

- Probléma-megoldó készség (alap) 

- Terhelhetőség (egyéb) 

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb) 

- Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett  munka minőségéért (egyéb) 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 61243 

Intézményi iktatószám: KÖH/1441-3/2024 

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.10. 00:00 

A pályázat elbírálásának módja: Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására  is sor kerülhet. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.15. 00:00 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.porcsalma.hu, www.patyod.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.16. 

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.