Álláspályázat – aljegyző

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 61332 

Intézményi iktatószám: KÖH/1441-2/2024

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében 

Aljegyző 

Munkakör/feladatkör betöltésére. 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt 

tevékenységek ellátása, a jegyző által meghatározottak szerint, szükség esetén jegyző helyettesítése, a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal Pátyodi Kirendeltségén vezetői 

feladatok ellátása. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.) 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20 óra,  részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás 

Munkavégzés helye: Pátyod 

Álláshirdető szervezet bemutatása: Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. 

Tel: 06-44-376-101 

Pályázatok benyújtása az alábbi módokon! 

E-mail cím: polghiv@porcsalma.hu 

Posta cím: 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11.  

(Kérjük a borítékra rá írni, hogy "Álláspályázat".) 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet  honlap címe stb.): Közszolgálati jogviszony létesítésére három hónap próbaidő kikötése mellett  kerül sor. A pályázatokról a társult települések polgármesterei döntenek. 

Feltételek, Előnyök 

Pályázati feltételek: 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

- Büntetlen előélet 

- Cselekvőképesség 

- Magyar állampolgárság

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 61332 

Intézményi iktatószám: KÖH/1441-2/2024 

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása 

Elvárt végzettség/képesítés: 

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),  Jog, Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Jog, igazgatásszervező, közigazgatás szervező, jogász 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: 

- igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon szerzett  szakképzettség, vagy 

- jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett  szakképzettség vagy 

- közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási  szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

- szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján - nyilatkozat a Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről 

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak  és a pályázati összefüggésben szükséges kezeléshez 

Járművezetői engedély kategória:

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen Egyéb pályázati előnyök: 

- Közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalat 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák: - Probléma-megoldó készség (alap) 

- Terhelhetőség (egyéb) 

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 61332 

Intézményi iktatószám: KÖH/1441-2/2024 

- Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett  munka minőségéért (egyéb) 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: - végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.24. 00:00 

A pályázat elbírálásának módja: Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására  is sor kerülhet. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.27. 00:00 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.porcsalma.hu, www.patyod.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.03. 

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.