Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007

MM_logo

Szechenyi_terv_logo1

Csenger Város és Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának konzorciumában, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, Helyi közösségépítő programok című LHH pályázati felhívásához csatlakozva „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” elnevezéssel és az TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés aláírására 2011. április 13.-án került sor, amely alapján a Kedvezményezett Önkormányzatok összesen 43.964.704.– Ft összegű támogatásban részesültek, 100 % – os támogatási intenzitás mellett. A programban nyolc munkatárs alkalmazására is lehetségessé vált. Közülük négyen eddig munkanélküliek voltak.

Alapvető célkitűzés: a helyi szereplők bevonásán és együttműködésén alapuló, a hátrányos helyzetű (elsősorban aluliskolázott, munkanélküli, elszegényedés által fenyegetett) társadalmi csoportok integrációja, a szegregáció (elkülönítés) megállítása, valamint a komplex fejlesztéseken alapuló kezdeményezések támogatása. Az együttműködő tervezés során az érdekalapú párbeszédfolyamatok új módszerei kerülnek elsajátításra, amelyek a kistérségi egyeztetések során alkalmazhatóvá válnak a szektorok (nonprofit, gazdasági és állami szektorok) szereplői között. A megvalósuló program a civil szektor fejlesztésével járul hozzá, a forrásteremtő és foglalkoztatási kapacitások fejlődéséhez, valamint aktivizálja a kistérségen belüli civil szervezeteket, ezáltal kiemelten támogatja a roma és nem roma közösséget. A projekt 2011. április 01.-én kezdődött el, és várható befejezési határideje 2013. január 31.

A program keretében számos rendezvényre, műhelymunkára, közösségi eseményre, eszmecserére, közös tanulásra van lehetőség. A program első állomásaként- 2011. október 12.-13.-án – közösségfejlesztő, civil műhelymunkára került sor, melyre meginvitáltuk azokat a civil szervezeteket és CKÖ elnököket, valamint a munkatársaikat, akik szívesen vesznek részt a helyi ügyekben.
A műhelymunkának a csengeri Kisebbségi Ház adott otthont.
A résztvevőknek alkalmuk nyílt feltérképezni milyen a kistérség jelenlegi helyzete, milyen civil szervezetek működnek, illetve hogy ezek hogyan működnek. Szó volt arról is,  hogy  melyek azok a területek amelyek fejlesztésre szorulnának. Érdekes volt  hallani   a  gyakran   különböző véleményeket, és megismerni az esetenként eltérő szempontokat is. A műhelymunka lehetőséget teremt arra, hogy a helyi civil szervezetek képviselői és a közügyek iránt érdeklődők megtanulhassák, milyen együttműködési lehetőségek vannak helyi és országos szinten, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni, kapcsolatokat építeni, konfliktust kezelni, milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy egy szervezet, vagy egyén pénzt is tudjon teremteni a közös célok megvalósítására és emellett a jövőben önmaga is foglalkoztatóvá váljon.

tamop_1

Fejlesztési képzéseinket – melyek térítésmentesek -, mindenkor nemzetközi szintéren elismert trénerek vezetik. A trénerek a Partners Hungary Alapítvány munkatársai.

tamop_2

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.