Tanévkezdési támogatás

TÁJÉKOZTATÁS

Nevelési- és tanévkezdési támogatásról

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben is támogatja a településen élő gyermekek tanévkezdését.

A támogatás évi egy alkalommal nyújtható mértéke ebben az évben,

  • óvodába járó gyermek esetén 10.000.-Ft,
  • általános iskolai tanuló esetén 15.000,- Ft,
  • középiskolai tanuló esetén 25.000.-Ft,
  • felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt esetében 50.000,- Ft.

A támogatás a Porcsalma községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő óvodások, általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve kiskorú esetén a szülő, vagy törvényes képviselő részére nyújtható.

A támogatás további feltétele a fenti meghatározottakon túl, hogy a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének nyolcszorosát. (2020-ban 228.000.-Ft)

A tanévkezdési támogatás igényléséhez szükséges a kérelem  hiánytalan kitöltése, a szükséges iratok másolata, valamint csatolni kell a képző intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolást, illetve a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók hallgatói jogviszony igazolását.

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány elérhető a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.

 

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem tárgyév szeptember 1. napjától – szeptember 30. napjáig, terjeszthető elő. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A helyi óvodába és általános iskolába járó gyermekek, óvoda- és iskolalátogatási igazolását az Önkormányzat megkéri az intézményektől.

A támogatás a kérelmek elbírálását követően folyamatosan kerül kifizetésre.

Felhívnám a kérelmezők figyelmét a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, hogy a higiénés szabályokat betartva, a személyes ügyintézés alkalmával a maszk használata kötelező!

 

 

 

Porcsalma, 2020. augusztus 28.

Kérelem, tanévkezdési támogatáshoz.