Tájékoztató karácsonyi támogatásról

Tisztelt Lakosság

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(IX.10.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat éves költségvetésének szociális ellátásra biztosított keretösszegének maradványa lehetővé teszi, a Képviselő-testület pénzbeli vagy természetbeni szociális támogatásként karácsonyi támogatást nyújt annak a településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó nagykorú személynek, családoknak

  1. 1

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alábbi jogosultsági feltétekkel rendelkezők is kérelem benyújtása mellett juthatnak karácsonyi támogatáshoz, de nekik nem kell jövedelemigazolást benyújtani a jogosultság megállapításához. Aki rendszeres települési támogatásra 

- lakhatási támogatásra jogosult, vagy 

- gyógyszertámogatásra jogosult

  1. 2

A fentieken túl karácsonyi támogatást igényelhet az is, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 1200%-át (ez most 342.000.-Ft/). Ezt jövedelemigazolással és a kérelemhez mellékelt alábbi dokumentumokkal van lehetőség

benyújtástól függően az október vagy november havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámla kivonat, (a benyújtás hónapját megelőző havi szelvényt kell mellékelni.

- 2023. évi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése (zöld lap

- november havi kereseti igazolás, vagy bérjegyzék, (a benyújtás hónapját megelőző havi 

kereset igazolását kell mellékelni.

- GYES, családi pótlék esetében bankszámla kivonat, vagy postai kifizetési csekk

- Szociális ellátások igazolása (határozattal és postai kifizetési csekkel, vagy bankszámla 

kivonattal

lakcímkártya

TAJ kártya

egyedülállósági nyilatkozat

Az igényléssel kapcsolatos bármilyen kérdésével forduljon a Hivatal Ügyfélszolgálatához

  1. 3

A fentiekben előírt feltételek teljesülése esetén a gyermeket nevelő családok, gyermeket egyedül nevelő szülők, házaspárok, a legalább egy éve élettársi kapcsolatban élő párok, egyedülálló nyugdíjasok, egyedül élő, vagy egyedül álló lakásfenntartó személyek részesülhetnek támogatásban. Ugyanazon lakcímen élő több egyedülálló személy közül csak egy részesülhet támogatásban

Ugyanazon lakcímen élő egyedülálló személynek nyilatkozni kell arról, hogy kinek a részére kerüljön megállapításra az ellátás

A kérelem beadásának határideje: 2023. december 11. (hétfő, 16:00) A határidő elmulasztása jogvesztő

A karácsonyi vásárlási utalvány kiosztása várhatóan december közepétől kezdődik, ezért a kérelmet mielőbb juttassa vissza a Hivatal ügyfélszolgálatára

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata