MEGHÍVÓ

Porcsalma Nagyközség Képviselőtestületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-a szerinti felhatalmazás alapján ülésre összehívom.

Az ülés ideje: 2016. október 13.-án (csütörtökön) 16.00 óra

Az ülés helye: Községháza házasságkötő termébe

(Porcsalma, Szabadság tér 11.)

Nyilvános ülés:

1.

Tájékoztató a Porcsalmai Napközi Otthonos Óvoda és a Védőnői Szolgálat előző évben végzett munkájáról

Előadó: Óvodavezető, Védőnő

2.

Előterjesztés bizottsági tagok megválasztására

Előadó: Kanyó Imre polgármester

3.

Egyebek

Előadó: Kanyó Imre polgármester