M E G H Í V Ó

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 43. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján alakuló ülésre összehívom.

Az ülés ideje:  2019. október 28.-án (hétfőn) 16.30 óra

Az ülés helye:  Községháza tanácskozó termébe

Nyilvános ülés:

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója
  Előadó: Erdős Zsigmond Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
  Előadó: Erdős Zsigmond Helyi Választási Bizottság elnöke
3. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Kanyó Imre polgármester
4. Előterjesztés a polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapítására
  Előadó: Kanyó Imre polgármester
5. Előterjesztés alpolgármester megválasztására, eskütétel
  Előadó: Kanyó Imre polgármester
6. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
  Előadó: Kanyó Imre polgármester
7. Előterjesztés bizottsági tagok megválasztására
  Előadó: Kanyó Imre polgármester
8. Egyebek
  Előadó: Kanyó Imre polgármester