Lakossági tájékoztatás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT RÉSZÉRŐL.

Tisztelt Porcsalmai Lakosok!

Porcsalma településen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatja az ivóvizet.

A szolgáltató tájékoztatása szerint Porcsalma településen jelenleg is van olyan felhasználási hely, ahol van felhalmozott hátralék.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a szolgáltató jogosult a víziközmű-szolgáltatást korlátozni vagy felfüggeszteni, a nem lakossági felhasználók esetében pedig a közszolgáltatási szerződést felmondani, a követeléseket jogi úton
érvényesíteni, amelynek költségei az adóst terhelik.

Kérjük a lakosságot, hogy a vízszolgáltatás díját folyamatosan egyenlítsék ki, hogy elkerüljék a vízközmű-szolgáltatás korlátozását, vagy a felfüggesztést, vagy
esetlegesen a jogi eljárásokat.

Porcsalma, 2021. október 28.
Kanyó Imre sk.
polgármester