Hirdetmény nevelési- és tanévkezdési támogatás igényléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Porcsalma Nagyközség Önkormányzata nevelési- és tanévkezdési támogatást nyújt a Porcsalma községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő óvodások, általános és középiskolások, valamint a 30. életévüket még nem töltött felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére.

A támogatás mértéke

a) az óvodába járó gyerek részére 7.000.-Ft/fő,

b) az általános iskolai tanuló részére 10.000.-Ft/fő,

c) a középiskolai tanuló részére 20.000.-Ft6fő,

d) a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 40.000.-Ft/fő

egyszeri támogatás.

A támogatás igényléséhez a formanyomtatvány a hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról www.porcsalma.hu (letölthető KÉRELEM).

A kérelemhez a jogviszonyt alátámasztó nevelési-oktatási intézmény által kiállított óvoda- és iskolalátogatási igazolást, valamint a hallgatói jogviszony-igazolást.

Mellékelni kell továbbá a kérelmezővel közös háztartásban elő személyek – benyújtást megelőző havi – nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat. A jövedelemhatár 228.000.-Ft/fő.

A kérelmeket 2022. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Kanyó Imre

polgármester