HIRDETMÉNY

Tájékoztatom az érintett a lakosságot (Partnereket), hogy Porcsalma Nagyközség Önkormányzata megindította Porcsalma települést érintő településrendezési eszközök – településszerkezeti terveket, szabályozási terveket, alátámasztó munkarészek, valamint a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 1/2008.(I.31.)Kt. rendeletet – módosításának előkészítését.

A dokumentumok módosításának tervezete megtalálható az alábbi linkeken és a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatalban (Porcsalma, Szabadság tér 11.)

Hirdetmény_- M49 partnerségi dokumentáció Porcsalma

Hirdetmény – M49 Porcsalma partnerségi tervlap

A partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

Partnerségi adatlap

Várjuk aktív közreműködésüket, észrevételeiket!

 

Porcsalma, 2020. október 7.

 

Kanyó Imre

polgármester