Bursa ösztöndíj – 2024

FELHÍVÁS

A BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2024 ÉVI

BENYÚJTÁSÁRA

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2024.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára:

A felhívás szövege

- „A” típusú pályázati kiírás
- „B” típusú pályázati kiírás
- Jövedelemnyilatkozat
- Társadalombiztosítási igazolvány, Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A pályázónak a pályázatbeadáshoz regisztrálnia kell a kiírásban meghatározott
EPER-Bursa rendszerben, a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx internetes címen.

Aki már rendelkezik regisztrációval, a meglévő felhasználónévvel és kóddal tud belépni a rendszerbe. Ezt
követően a pályázónak a pályázati űrlapot nem papír alapon kell kitölteni, hanem
először elektronikusan szükséges rögzíteni a személyes és a pályázati adatait az
EPER-Bursa rendszerben, majd onnan kell kinyomtatni a kitöltött pályázati űrlapot,
és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az önkormányzathoz.
A pályázati kiírás tartalmazza a regisztráció és az adatfeltöltés részleteit, valamint a
részletes pályázati feltételeket.

A pályázatok beadási határideje: 2023. november 3.