Álláshirdetés – Aljegyző

PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Aljegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt
tevékenységek ellátása, a jegyző által meghatározottak szerint, szükség esetén jegyző
helyettesítése, a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal Pátyodi Kirendeltségén vezetői
feladatok ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20 óra,
Általános (hivatali), Részmunkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés helye: Pátyod
Álláshirdető szervezet bemutatása: Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal
4761 Porcsalma, Szabadság tér 11.
Tel: 06-44-376-101
Pályázatok benyújtása az alábbi módokon!
E-mail cím: polghiv@porcsalma.hu
Posta cím: 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. (Kérjük a borítékra rá írni, hogy „Álláspályázat”.)

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Közszolgálati jogviszony létesítésére három hónap próbaidő kikötése mellett
kerül sor.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 300
Intézményi iktatószám: KÖH/192-2/2023

– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
– Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Jog, igazgatásszervező,
közigazgatás-szervező, jogász
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon szerzett
szakképzettség, vagy
– jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett
szakképzettség vagy
– közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási
szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
– szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
– nyilatkozat a Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
és a pályázati összefüggésben szükséges kezeléshez
Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:
– Közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
– Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett
munka minőségéért (egyéb)
– Probléma-megoldó készség (alap)
– Terhelhetőség (egyéb)

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 300
Intézményi iktatószám: KÖH/192-2/2023

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.16. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására
is sor kerülhet. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.20. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.porcsalma.hu, www.patyod.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.02.21.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.