Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében”

MM_logo Szechenyi_terv_logo1

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében”

TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007

 

Csenger Város Önkormányzat és Porcsalma Nagyközség Önkormányzat konzorciumában, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, Helyi közösségépítő programok című LHH pályázati felhívásához csatlakozva „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” elnevezéssel és az TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerződés aláírására 2011. április 13.-án került sor, amely alapján a Kedvezményezett Önkormányzatok összesen 43.964.704.- Ft összegű támogatásban részesültek, 100 % – os támogatási intenzitás mellett.

Alapvető célkitűzés a helyi szereplők bevonásán és együttműködésén alapuló, a hátrányos helyzetű (elsősorban aluliskolázott, munkanélküliség, elszegényedés által fenyegetett) társadalmi csoportok integrációját, a szegregáció és a szelekció megállítását, valamint a komplex fejlesztéseken alapuló kezdeményezések támogatása. Az együttműködő tervezés során az érdekalapú párbeszédfolyamatok új módszerei kerülnek elsajátításra, amelyek a kistérségi egyeztetések során alkalmazhatóvá válnak a szektorok (nonprofit, gazdasági és állami szektorok) szereplői között. A programcsomagon belül a civil szektor fejlesztésével a forrásteremtő és foglalkoztatási kapacitások fejlesztéséhez járul hozzá, valamint a kistérségen belüli civil aktivitás generálásához, ezáltal kiemelten a roma közösség civil szerveződésének támogatásához. A projekt 2011. április 01.-én kezdődött el, és várható befejezési határideje 2013. január 31.

A projekt következő rendezvénye, jó gyakorlatok megtekintése.

Augusztus 24.-én az első út, a Berettyóújfalui kistérségbe Told községbe vezetett, ahol L. Ritók Nóra az Igazgyöngy Alapítvány elnöke fogadta a résztvevőket. Itt az alapítvány tevékenységeit, szociális innovációit, valamint a foglalkoztatás érdekében szervezett programjait ismerhették meg. Többek között tájékoztatást kaptak az Alapfokú Művészeti Intézményben tanuló gyermekek rajzainak textilre kasírozásáról, varrásáról, hímzéséről, illetve az elkészült termékek webshopon való értékesítéséről.

nati_1 nati_2 nati_3 nati_4 nati_5 nati_6

Itt számos jó gyakorlat került bemutatásra, többek között telep felszámolási program, szociális szövetkezet, tanodahálózat, illetve biobrikett üzem.

 

Minden helyszínen lehetőség nyílt konzultálni a Polgármesterekkel, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a települési önkormányzat képviselőtestületének tagjaival.

A jó gyakorlat programokkal párhuzamosan két miniprojekt ötletének megvalósulásán dolgozik a projekt stáb.
Az egyik a varrás miniprojekt, ahol roma, és nem roma nők önkéntesen varrnak. A szeptemberben, Csengerben megrendezésre kerülő Almafesztivál keretében ezeket a kész termékeket, (táska, hűtő mágnes, kitűző) számukra biztosított standon értékesítik.
A másik miniprojekt ötlet a kosárfonás, fűzfaültetés, mely megvalósulása érdekében még egyeztetések folynak.Infoblokk