Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Magyarország Alaptörvénye 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000130.tv

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500143.tv

 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

 

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

SZMSZ_Porcsalma_Önkormányzat

 

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(XI.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Vagyonrendelet_PNÖ

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Hatályos ügyrend

Képviselő-testületei rendeletek

Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

 

 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Ügytípusok, nyomtatványok (ide be kellene illeszteni a már fent lévő nyomtatványokat.)

 

Közszolgáltatások

 

A szerv nyilvántartásai

 

A szervezet nyilvántartásai

 

Nyilvános kiadványok

 

Döntéshozatal, ülések

 

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje és döntései

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok.

Döntések, határozatok

Beszámolók

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. 

 

Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2019. évi felülvizsgálat

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.

 

Pályázatok

 

Közérdekű adatok igénylése

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata

4761 Porcsalma, Szabadság tér 11.

 

Közzétételi listák

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó közzétételi lista
  2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozós egyedi közzétételi lista

Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása