Porcsalma településrendezése

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette a község Település Arculati Kézikönyvét és a Településképi rendeletét:

 

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg lettek határozva a településkaraktert meghatározó településképi jellemzők; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzői és értékei; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készült el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

Véleményezés