Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

– Belső ellenőrzési terv

– Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

  Az állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

– Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

– Működés eredményessége, teljesítmény

– Működési statisztika

– Működés eredményessége, teljesítmény

– Ügyiratforgalmi statisztika

 

Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések, számviteli beszámolók, a költségvetés végrehajtása

 

Működés

Foglalkoztatottak

– Támogatások (Önkormányzatot támogatók)

– Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a  minősített adatok kivételével.

A nettó 5 millió forintot elérő_2017

A nettó 5 millió forintot elérő_2018

A nettó 5 millió forintot elérő_2019

A nettó 5 millió forintot elérő_2020

– Koncessziók

– Kifizetések